Valkeakoski-Seura

Toimintasuunnitelma 2021

Yleistä

Valkeakoski-Seura pyrkii eri tavoin tallettamaan vanhaa perinnettä ja tietämystä siitä, edistää avointa ja vireää kotiseutuhenkeä sekä kehittää asuinympäristöä.
Seura ottaa tarvittaessa kantaa mm. lausuntojen muodossa kaavoitus- ja muihin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin. Seuran näkyvyyttä lisätään lehtikirjoitusten sekä yleisötilaisuuksien ja tapahtumien avulla.

Hallinto

Kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti helmi-maaliskuussa ja loka-marraskuussa. Hallitus ja tarvittavat työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan. Seuran kirjanpito- ja tilinpäätösasiat sekä maksujen maksatuksen hoitaa Tilitoimisto Anne Nevasto.

Jäsenistö

Valkeakoski-kotiseutujulkaisu toimitetaan jäsenmaksua vastaan kaikille henkilöjäsenille. Erillinen perhejäsenmaksu sisältää yhden Valkeakoski-kotiseutujulkaisun.
Jäsenhankintaan panostetaan muun muassa retkien ja tapahtumien yhteydessä.

Retket ja tilaisuudet

Kesällä järjestetään teatteriretki ja vallitsevan tilanteen mukaan pienempiä tapahtumia.
Lisäksi järjestetään Valkeakoski-aiheinen valokuvanäyttely ja opastettuja hautausmaa- ja kaupunkikierroksia sekä luontoretki. Perinteistä Koskilaissunnuntaita ei järjestetä tänäkään vuonna Kauppilanmäen kotiseutumuseolla.
Myllypirtillä järjestetään jäsentilaisuuksia valokuvien merkeissä sekä ajankohtaisine aiheineen.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Seuran tapahtumista ja muusta toiminnasta tiedotetaan huhtikuussa Kevään Korvalla -jäsentiedotteessa sekä Valkeakosken Sanomissa ja seuran nettisivuilla (www.valkeakoski-seura.net).
Valkeakoski 2021 -kotiseutujulkaisu ja vuoden 2022 seinäkalenteri ilmestyvät joulukuun alkuun mennessä. Seuran julkaisuja myydään muun muassa Myllypirtillä sekä Myllysaaren museolla. Seuralta ilmestyy säteriläisiä muistoja -kirja.

Muu toiminta

Osallistutaan Valtakunnallisille kotiseutupäiville, jonne edustaja valitaan kevätkokouksessa.
Kotiseututyön tunnustuspalkinnon myöntämisestä päätetään vuosittain erikseen.

 

Copyright © Valkeakoski-Seura ry.