Valkeakoski-Seura

Toimintasuunnitelma 2018

Yleistä
Valkeakoski-Seura pyrkii eri tavoin tallettamaan vanhaa perinnettä ja tietämystä siitä, edistää avointa ja vireää kotiseutuhenkeä sekä kehittämään asuinympäristöä. Seura ottaa tarvittaessa kantaa mm. lausuntojen muodossa kaavoitus- ja muihin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin. Seuran näkyvyyttä lisätään Kotiseutunurkka- ym. lehtikirjoitusten sekä yleisötilaisuuksien ja tapahtumien avulla.

Hallinto
Kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti helmi-maaliskuussa ja loka-marraskuussa. Hallitus ja tarvittavat työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan. Seuran kirjanpito- ja tilinpäätösasiat hoitaa ulkopuolinen kirjanpitäjä.

Jäsenistö
Valkeakoski-kotiseutujulkaisu toimitetaan jäsenmaksua vastaan kaikille henkilöjäsenille. Erillinen perhejäsenmaksu sisältää yhden Valkeakoski-kotiseutujulkaisun. Jäsenhankintaan panostetaan edelleen mm. retkien ja tapahtumien yhteydessä.

Retket ja tilaisuudet
Vuoden aikana järjestetään perinteisen kesäretken lisäksi yksi lyhyempi retki tai teatteriretki. Lisäksi järjestetään Valkeakoski-aiheinen valokuvanäyttely, Toivo Vainion syntymän 100-vuotisnäyttely, valokuvien tunnistustilaisuus ja opastettuja hautausmaakierroksia. Perinteinen Koskilaissunnuntai järjestetään kesällä Kauppilanmäen kotiseutumuseolla.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Seuran tapahtumista ja muusta toiminnasta tiedotetaan huhtikuussa Kevään Korvalla-tiedotuslehdessä sekä Valkeakosken Sanomissa ja seuran Internet-sivuilla (www.valkeakoski-seura.net). Valkeakoski 2018-kotiseutujulkaisu ja vuoden 2019 seinäkalenteri ilmestyvät joulukuun alkuun mennessä. Niitä ja seuran uutta Myllykylästä kaupungiksi – Valkeakoski 100 vuotta -kuvateosta myydään mm. Koskikarassa ja Torikeskuksessa.

Muu toiminta
Osallistutaan Lappeenrannassa 9.-12.8.2018 järjestettäville Valtakunnallisille kotiseutupäiville, jonne edustajat valitaan kevätkokouksessa. Kotiseututyön tunnustuspalkinnon myöntämisestä päätetään vuosittain erikseen.

 

Copyright © Valkeakoski-Seura ry.