Valkeakoski-Seura

Toimintasuunnitelma

Yleistä

Valkeakoski-Seura pyrkii eri tavoin tallettamaan vanhaa perinnettä ja tietämystä siitä, edistää
avointa ja vireää kotiseutuhenkeä sekä kehittämään asuinympäristöä. Seura ottaa tarvittaessa kantaa
mm. lausuntojen muodossa kaavoitus- ja muihin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin. Seuran
näkyvyyttä lisätään lehtikirjoitusten sekä yleisötilaisuuksien ja tapahtumien avulla.

Hallinto

Kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti helmi-maaliskuussa ja loka-marraskuussa.
Hallitus ja tarvittavat työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan. Seuran kirjanpito- ja tilinpäätösasiat
sekä maksujen maksatuksen hoitaa Tilitoimisto Anne Nevasto.

Jäsenistö

Valkeakoski-kotiseutujulkaisu toimitetaan jäsenmaksua vastaan kaikille henkilöjäsenille. Erillinen
perhejäsenmaksu sisältää yhden Valkeakoski-kotiseutujulkaisun. Jäsenhankintaan panostetaan
edelleen mm. retkien ja tapahtumien yhteydessä.

Retket ja tilaisuudet

Vuoden aikana järjestetään perinteisen kesäretken lisäksi yksi lyhyempi retki tai teatteriretki.
Lisäksi järjestetään Valkeakoski-aiheinen valokuvanäyttely ja opastettuja hautausmaa- ja
kaupunkikierroksia sekä luontoretki. Perinteinen Koskilaissunnuntai järjestetään kesällä
Kauppilanmäen kotiseutumuseolla.
Myllypirtillä järjestetään jäsentilaisuuksia valokuvien merkeissä sekä ajankohtaisine aiheineen.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Seuran tapahtumista ja muusta toiminnasta tiedotetaan huhtikuussa Kevään Korvalla-
tiedotuslehdessä sekä Valkeakosken Sanomissa ja seuran Internet-sivuilla (www.valkeakoski-
seura.net). Valkeakoski-kotiseutujulkaisu ja seuraavan vuoden seinäkalenteri ilmestyvät joulukuun
alkuun mennessä. Seuran julkaisuja myydään mm. Myllypirtillä, sekä Myllysaaren museolla ja
Walkkistorilla.

Muu toiminta

Osallistutaan Valtakunnallisille kotiseutupäiville, jonne edustaja valitaan kevätkokouksessa.
Kotiseututyön tunnustuspalkinnon myöntämisestä päätetään vuosittain erikseen.

 

Copyright © Valkeakoski-Seura ry.