Valkeakoski-Seura

Toimintasuunnitelma 2020

Yleistä

Valkeakoski-Seura pyrkii eri tavoin tallettamaan vanhaa perinnettä ja tietämystä siitä, edistää avointa ja vireää kotiseutuhenkeä sekä kehittämään asuinympäristöä. Seura ottaa tarvittaessa kantaa mm. lausuntojen muodossa kaavoitus- ja muihin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin. Seuran näkyvyyttä lisätään lehtikirjoitusten sekä yleisötilaisuuksien ja tapahtumien avulla.

Hallinto

Kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti helmi-maaliskuussa ja loka-marraskuussa. Hallitus ja tarvittavat työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan. Seuran kirjanpito- ja tilinpäätösasiat sekä maksujen maksatuksen hoitaa Tilitoimisto Anne Nevasto.

Jäsenistö

Valkeakoski-kotiseutujulkaisu toimitetaan jäsenmaksua vastaan kaikille henkilöjäsenille. Erillinen perhejäsenmaksu sisältää yhden Valkeakoski-kotiseutujulkaisun. Jäsenhankintaan panostetaan edelleen mm. retkien ja tapahtumien yhteydessä.

Retket ja tilaisuudet

Vuoden aikana järjestetään perinteisen kesäretken lisäksi yksi lyhyempi retki tai teatteriretki. Lisäksi järjestetään Valkeakoski-aiheinen valokuvanäyttely ja opastettuja hautausmaa- ja kaupunkierroksia sekä luontoretki. Perinteinen Koskilaissunnuntai järjestetään kesällä Kauppilanmäen kotiseutumuseolla.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Seuran tapahtumista ja muusta toiminnasta tiedotetaan huhtikuussa Kevään Korvalla-tiedotuslehdessä sekä Valkeakosken Sanomissa ja seuran Internet-sivuilla (www.valkeakoski-seura.net). Valkeakoski 2020-kotiseutujulkaisu ja vuoden 2021 seinäkalenteri ilmestyvät joulukuun alkuun mennessä. Seuran julkaisuja myydään mm. Koskikarassa ja Torikeskuksessa.

Muu toiminta

Osallistutaan Valtakunnallisille kotiseutupäiville, jonne edustaja valitaan kevätkokouksessa. Kotiseututyön tunnustuspalkinnon myöntämisestä päätetään vuosittain erikseen.

 

Copyright © Valkeakoski-Seura ry.